loader

Automatizacija

Nudimo napredna rešenja automatizacije poslovnih sistema.

Automatizacija opisuje širok spektar tehnologija koje smanjuju ljudsku intervenciju u procesima. Ljudska intervencija se smanjuje unaprijed određujući kriterije odlučivanja, odnose podprocesa i povezane akcije – i utjelovljenjem tih predodređenja u mašine.